Uzmanlarımız

Başlıksız-1

Uzm. Psk. Duygu KARAKULAK TAKVİM
Çocuk, Ergen ve Oyun Terapisti / EMDR Terapisti

2002 yılında Burslu olarak başladığı Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Şeref derecesi ile mezun olan Duygu Karakulak Takvim, tezini Çocukluğunda İstismara Uğrayanların Suça Eğilimi konusu üzerine yapıp, Öğrenci Kongresinde de sunmuştur.
Detaylı Gör

2

Uzm. Psk.Selen SALEBCİ
Çift ve Aile Terapisti / Bireysel Terapist

Selen Salebci, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji mezunudur ve yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince ve sonrasında İRE Dil ve Konuşma Kliniği, Cogito Okul Öncesi Akademi, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde stajlarını yapmıştır.
Detaylı Gör

3

Uzm. Psk. Aynur KIZILÖZ
Bireysel Terapist / Oyun Terapisti

Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümü mezunudur. Lisans eğitimi sırasında çocuk, ergen ve yetişkinlerin olduğu sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmıştır. Klinik staj süresini, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde tamamlamıştır.
Detaylı Gör

4

Psk. Uğur Mikail Göksen
Çift ve Aile Terapisti / Bireysel Terapist

Uğur Mikail Göksen, lisans Eğitimini Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı Üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nden de Çift Anadal Programı ile Lisans düzeyinde mezun olmuştur. 2011 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Doğan Şahin’in moderatörlüğünde “Yetişkin Gruplar İçin Psikodrama” Eğitim programını tamamladı.
Detaylı Gör

Ayşe-İklim-Cengiz-Fotoğraf-1

Uzm. Psk. Ayşe İklim Cengiz
Uzman Klinik Psikolog, Bireysel Terapist/ Çift Terapisti

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ve Avusturya’da Karl-Franzens-Universität Graz, Psikoloji Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Klinik alandaki stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Psikoz Servisinde ve NP İstanbul Beyin Hastanesinde yapmıştır.
Detaylı Gör

6

Psk. Işıl AKÇAY
Çocuk ve Ergen Terapisti

Yeditepe üniversitesi Psikoloji bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü eş zamanlı olarak yüksek onur derecesiyle 2015 yılında tamamlamıştır. Uygulamaların yanı sıra akademik çalışmalarında önemli olduğuna olan inancı akademik yolculuğuna başlamasına neden olmuştur.
Detaylı Gör

7

Uzm. Psk. Merve KÖSE
Klinik Psikolog / Bireysel Terapist

2003-2007 yılları arasında, tam burslu okuduğu, Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden birincilikle mezun oldu.2007-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde - EMDR, Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi gibi eğitimler ve bunların süpervizyonunu alarak belediye bünyesinde yetişkin bölümünde bireysel terapist olarak görev yaptı.
Detaylı Gör

İlayda-Mutlu-Edit-2

Psikolog İlayda Mutlu
Oyun Terapisti

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ana dal olarak Psikoloji, yan dal olarak Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Lisans öğrencisi olarak, Fransız Lape Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi’nde staj yapmış ve gözlemlerde bulunmuştur. Psikodrama eğitim gruplarına katılmış, özel bir anaokulunda gelişim testi uygulamış, Psike İstanbul’un gerçekleştirdiği ‘Psikanalize Giriş’ seminerlerine katılmıştır. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde, Sibel Halfon tarafından yönetilen, araştırma projesinde görev almıştır.
Detaylı Gör

Başlıksız-1

Uzm. Psk. İpek Turgut
Bireysel Terapist

2010 yılında tamamladığı Uzmanlık eğitimi sonrası Yedikule Nöropsikiyatri, Rubi Psikiyatri ve çeşitli Psikoterapi merkezlerinde ergen, yetişkin grupları ile bireysel terapi çalışmalarını yürütmüştür. 2010 yılından itibaren aktif olarak danışan takibi yapan İpek Turgut Mayıs Psikolojide ergen ve yetişkin bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.
Detaylı Gör

12

Uzm. Psk. Pınar Selin Gözeler
Aile ve Çift Terapisti

2017 yılında gerçekleşen 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi'ne Yeşilay’ın bursu ile katılmış ve Temel Bağımlılık Eğitimi’ni katılmaya hak kazanmıştır. Bir vakıf üniversitesinin Psikolojik Danışma Birimi’n de öğrenci ve personele Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli terapi hizmeti vermiştir.
Detaylı Gör

Şeyda-Yazıcı-Foto

Uzman Psikolog Şeyda Yazıcı
Çift ve Aile Terapisti

Şeyda Yazıcı, %100 başarı bursu ile Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünü okumaya hak kazanmıştır ve onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca çeşitli şirketlerde stajlar yapmış ve derneklerde gönüllü olarak görev almıştır. Buna ek olarak, yine lisans eğitimi sırasında Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yeni evli çiftlerin ilişkilerinde evlilik memnuniyeti üzerinde rol oynayan faktörleri inceleyen projede gözlem kodlayıcı olarak görev almış ve devamında yine aynı projede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Detaylı Gör

Gizem-Diker-Foto

Uzman Psikolog Gizem Diker
Çocuk-Ergen Terapisti

Gizem Diker, Işık Üniversitesi bünyesinde Psikoloji Bölümü’nü İngilizce ve burslu okumuş ve bir dönem erken bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 2 ay süreyle staj yapmıştır. Bunun yanı sıra Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu`nda aktif olarak faaliyet göstermiştir.
Detaylı Gör
 

Dil Terapisti Aslıhan Çağlayan

Uzman Psikolog Aslıhan Çağlayan
***

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü (Yök burslu) yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Aynı üniversitenin felsefe bölümünde çift anadal yaparak ikinci lisansını tamamlamıştır. Buradan da üçüncülükle mezun olmuştur. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.
Detaylı Gör
 
davranış problemleri

ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Şimdi bir hayal çalışması yapalım.. Düşünün ki bir sabah gözlerinizi açıyorsunuz ve kim olduğunuza, nerede …

oyun terapisi

Oyun Terapisinin İşlevi

Oyunun çocuğun hayatında paha biçilmez bir değeri vardır. Henüz dil gelişimi tamamlanmamış çocuklar, oyun üzerinden …

Romantic-Couple

Romantik İlişkilerde Bağlanma

Bağlanma kuramı, John Bowlby tarafından ortaya konulmuş olan ve kişilerin yaşamlarına psikolojik, zihinsel ve sosyo-duygusal …