Etiket: akademik başarı

fotoğraf (1)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile Savaşan Ebeveynlere 10 İpucu

DEHB ile Büyüyen Çocukların Ebeveynlerine 10 İpucu
Yerinde duramayan, dikkatini toplayamayan ve yönerge takip etmekte güçlük çeken çocuğunuz için yardımcı olacak 10 İpucu.
1- Yönlendirici Olun
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların plan ve organizasyon becerileri zayıftır. Sizin yönlendirici yaklaşımlarınızla çocuğunuza kendi otokontrolünü sağlayacak beceriler kazandırmaya yardımcı olun.
Ders çalışma, Oyun, Yemek ve Yatma saatlerini gösteren bir program oluşturun. Çocuğunuzun zaman yönetimi sağlayabilmesi için saat kullanımını teşvik edin. Ev içinde dikkatinin daha az dağılabileceği çalışma ortamları hazırlayın.

2- Sabır ve Toleransla Hareket Edin
Çeşitli konu ve ortamlarda zorluk yaşayan çocuğunuza evde yardımcı olmaya çalışırken, ev içindeki huzurlu ortamın bozulmasına izin vermeyin.
Aile içinde çocuğunuza sabır gösterecek şekilde ustalaşmanız önemlidir.

3- Sağlığınıza Dikkat Edin
Anne ve baba olarak sizin sağlığınız tüm zorlukları yönetecek ve üstesinden gelecek gerekli enerjiyi size sağlayacaktır. Bunun için beslenmenize, uyku düzeninize ve egzersizlerinize önem verin.

4- Pozitif Kalın
Çocuğunuzun davranışlarını geliştirmeye ve şekillendirmeye çalışırken, durumdan yakınma ve şikâyet etmek yerine daha pozitif cümle ve yaklaşımlarla hareket etmeye çalışın.

5- Net Kurallar Oluşturun
Ev içinde herkesin uyması gereken ve herkes için geçerli olan kuralları birlikte belirleyin. Bu kurallara uyulması durumunda sözel veya sosyal pekiştirmelerle ödüllendirmelerinizi yaparken, uyulmaması durumunda da devreye girecek doğal yaptırımları konuşun.

6- Çocuğunuzu Spora ve Düzenli Uykuya Teşvik Edin
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu biyolojik kökenli bir sorundur ve araştırmalarda uyku süresinin önemi vurgulanmaktadır. Yine Hareketlilik olarak çocuğunuzun açığa çıkardığı enerji fazlalığını düzenli bir spor ile yönlendirmeye çalışmanız önemlidir.

7- Beslenme Alışkanlıklarını ve Öğünlerini Kontrol Edin
Çocuğunuzun harcayacağı enerji, aldığı kalori miktarı ile bağlantılıdır. Ambalajlı, gazlı içecek ve hazır ürünlerden kaçınmayı yaşam tarzı haline getirmesinde yol gösterici olmalısınız.

8- Evcil Hayvan Bakımı
Çocuğunuzun da isteği ile edineceğiniz bir evcil hayvan, çocuğunuzun bakımına destek olması ile birlikte sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olurken, ev içine neşeli bir ortam yaratacaktır.

9- Sosyal-Duygusal Becerilerini Geliştirmek için Destek Alın
Sosyal ve Duygusal Becerileri kazanma ve geliştirme DEHB için zorlayıcıdır. Ancak doğru yardım ve destekle imkânsız değildir. Akademik alanda çocuğunuzun yaşadığı sorunların yanında, akran iletişiminde ortaya çıkan sorunların da çözümlenebilmesi için bu alanların desteklenmesi önemlidir.

10- Tutumunuzu Değiştirin
Mükemmeliyetçi tutum tarzı çocuğunuzun ve sizin sürekli hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşamanıza yol açabilir. Çocuğunuzu kendi gelişimi içinde değerlendirip, onun gösterdiği gelişimi değerlendirin.

Uzm. Psk. Duygu KARAKULAK TAKVİM
Çocuk ve Ergen Terapisti

Group of cute little prescool kids drawing with colorful pencils

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Okulöncesi ve anaokullu günlerini geride bırakan ve ilkokula geçiş yapan öğrenciler ve ebeveynleri genellikle bu sürece hevesli, heyecanlı ve duygu dolu başlarlar. Günler geçer öğretmene, sınıfa ve okula adaptasyon sağlanır ve akademik program uygulanmaya başlar. Öğretmen sınıf ortalama öğrenme süreçlerini hedef alan bir program uygularken bazı çocuklar bu ortalamanın üzerinde veya altında kalabilirler. Her iki grup içinde farklılaşan programların uygulanabilmesi gerekir. Okul bu özel gereksinimleriyle dikkat çeken çocukları tespit aşamasında önemli bir rol oynar ve potansiyelleri doğrultusunda desteklemeye çalışır ancak bazı öğrenciler akademik bilgi akışını yakalayabilmek için özel gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada bazı çocukların ilk günlerdeki hevesinden eser kalmadığını hatta okula giderken ayaklarının geri geri gittiği gözlemlenir. Altı – yedi yaşlarında bir çocuk için karşısındakini anlamak ve anlaşıldığını hissetmek çok önemlidir. Akademik güçlükler zaman içerisinde öğretmen ve arkadaşları ile sosyal iletişimini de bozmaya başlar.

Öğrenme Süreci;

Öğrenme bilgiyi alma, işleme ve istenildiğinde geri çağırıp sunabilme işlevidir. Bu akışta sorun yaşayan çocuklar okulda ve evdeki tüm desteklenmeye rağmen güçlük yaşamaya devam ederler.

Özgül Öğrenme Güçlükleri

Özgül öğrenme güçlüğü; okulöncesi yıllarda kendini renk, isim, rakam öğrenmelerinde gösterse de ilkokul çağına gelindiğinde bir tanı alabilmektedir. Çocuğun derslerine katılıyor, çalışıyor olmasına rağmen öğrenememe, öğrendiğini geri çağıramama, unutma şeklinde kendini göstermektedir. Bu özgül güçlük; okuma (disleksi), yazılı anlatım (disgrafi) ve matematik (diskalkuli) alanlarından bir, iki veya üçünde yaşanıyor olabilir. Yapılan araştırmalar her on çocuktan bir (1/10) tanesinde derecesi değişmekle birlikte özgül öğrenme güçlüğü yaşandığını ortaya koymaktadır. Özgül öğrenme güçlüğünün zekâ ile bir ilişkisi olmadığı ve hatta çok yüksek zekâdaki kişilerde bile ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Ancak müdahale edilmediği durumlarda yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluk olarak kalmaya devam eder.

Çocuk Nasıl Etkilenir?

Bu hem çocuk hem öğretmen, hem de anne-baba için zorlayıcı bir durumdur. Akademik zorlanmalarla başlar ancak kısa süre sonra etkileri öğretmen, aile ve arkadaş grubunda da hissedilir. Reddedilme, baskı, küçük görme gibi davranış ve etiketlemelerle kişinin özgüven, benlik algısı, kaygı düzeyleri üzerinde de dolaylı ancak kalıcı hasarlara yol açabilir.

Ne Yapmalı?

Böyle bir şüphe durumda çocuğun diğer arkadaşlarının bilgi düzeyinden çok geride kalmadan çocuk psikoloğuna hızlı bir yönlendirme yapılması gerekmektedir. Öğrenme süreci ile ilgili detaylı verilere psikometrik test araçları ile ulaşılıp probleme yönelik bir çalışma ile çocuktaki hem akademik zorlanma azaltılır hem de etkilemesi beklenen duygusal-sosyal alanların zarar görmeden üstesinden gelmek mümkün olur.

Hangi Çalışmalar Yapılabilir?

Özgül öğrenme güçlüğü özellikle algılama süreçlerinde yaşanan sorunlar kaynaklıdır. Bu nedenle çocuğun öğrenme stilinin tespit edilmesi ve tekrarlanacak konuların o stilde (işitsel, görsel, kinestetik öğrenme stili) materyaller aracılığı ile tekrarlanması algılamayı kolaylaştıracaktır.

Yine görsel dikkat (görsel algılama )ve işitsel dikkat (işitsel algılama) desteklenmesi gereken alanlardır. Örneğin görsel algılamada sorun yaşayan bir çocuk için görseli farklılaşan eşya veya çizimler üzerinden sınıflandırma, benzerini bulma çalışmaları yapılabilir.

Uzm. Psk. Duygu KARAKULAK TAKVİM

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Ülkemizde sürekli değişikliğe uğrayan sınav sistemi yeni yapılandırmalarla farklı düzeydeki okullara girişler için küçük yaşlarından itibaren öğrencileri ve ailelerini etkileyen oldukça yıpratıcı ve engelleyici bir süreç haline gelmiştir.

Önceden üniversite yerleştirme sınavına hazırlık sürecinde Sınav Kaygısı ile destek almaya gelen gençler ve ailelerinden söz ederken şimdilerde bu ortaokul öğrencilerine kadar inmiştir.

Büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemlerden biri olan ve aynı anda fiziksel, zihinsel, duygusal ve hormonal açıdan birçok değişiklikle karşı karşıya kalan gencin, çocukluktan yetişkinliğe geçiş köprüsünde araya sıkışan ve kendini bulmaya çalışan kimlik sürecinin bir yansımasıdır ERGENLİK.

Bu dönem ile çakışan sınavlar kendini göstermek, kanıtlamak ve kabullendirmek gibi meseleleri olan genç açısından oldukça kaygı yaratıcı bir unsur olabilmektedir. Sınavın öğrenci üzerinde yarattığı algı;” Test ediliyorum, sınavlarla birlikte test edilen sadece bilgi birikimim değil aynı zamanda kişiliğim, arkadaş ilişkilerim, aile ilişkilerim, statüm.” “Sınavlardan düşük not almam demek; bana güvenen öğretmenlerimin, ailemin gözünde değer kaybetmem demek. “

Tüm bunlar bu sürece yıllarca hem maddi hem de manevi olarak yatırım yapmış olan anne-babaların çabaları ve isteyerek veya istemeden gencin üzerinde kurulan baskı ile birleşerek SINAV KAYGISI dediğimiz başlık altında gencin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen ve bir kısır döngüde kendini tekrar eden bir duruma dönüşmektedir.

Belli bir olay ve durum karşısında kişinin geliştirdiği kaygı minimum düzeyde beklenen ve vücudun kendini tehlikelere karşı hazırlaması için savunma düzeneği iken başarıyı destekleyen motivasyonu da sağlayan bir işleyiştir. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıkan kaygı artık beynin işleyişini olumsuz etkilemeye ve zihni sürekli meşgul eden düşüncelere, bedensel tepkilere, kaçınma davranışlarına yol açmaktadır. Mide bulantısı, el titremesi, nefes düzensizlikleri, kalp çarpıntısı, kontrol dışı bağırsak hareketleri gibi bedensel tepkiler dikkat ve konsantrasyonu da olumsuz yönde etkileyerek başında korkulan ve kaçınmak istenen durumun gerçekleşmesine yani başarısızlığa sebep olur.

Sınav kaygısının kaynağının bulunması ilerlenecek yönün aydınlatılmasını sağlar.

Sınav kaygısı yaşayan bir genç için, çalışma alışkanlıklarının zaman yönetiminin, kendilikle ilgili mükemmeliyetçi yaklaşımın, görev ve sorumlulukları erteleme durumunun, başarısız olma ve değerlendirilme ile ilgili korkuların, aile ve çevrenin beklentilerinin, geleceğe yönelik düşünce ve inançların üzerinde değerlendirmeler yapılması ve bu başlıkların yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Ergenlik dönemine denk gelen sınavlar birey açısından sorunu ayrıca büyütmektedir.

Öyle ki sınav kaygısı psikoterapi merkezlerine başvurularda önde gelen şikâyet nedenlerinden bir tanesi olup çoğu zaman tedavi gerektiren sadece sınav algısı olmaktan çıkıp, beden algısı, depresif duygulanım, genelleştirilen kaygılar, aile ve arkadaş ilişkileri gibi birçok alt başlığı kapsayabilmektedir.

Destek arayışına çıkan anne-baba ve genç için ortak motivasyon ve anne-baba tarafından sorunun sahiplenilmesi, sadece öğrenci üzerinden gitmek yerine “Bu bizim sorunumuz, neler yapabiliriz?” bakış açısının gence daha faydalı olduğu bilinmektedir.

Uzm. Psk. Duygu KARAKULAK TAKVİM

SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim Programı

Önceki Duyurularımız Çocuklarda Sosyal-Duygusal Beceri Geliştirme  SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim …

Film Analizi

Önceki Duyurularımız Film Analizi İçimizdeki Yabani Hikayeler 1 Sosyal Medya Kullanımı ve Online İtibarınız Film …

Filial Terapi

Filial Terapi Filial Terapi Filial Terapi (Anne Çocuk İlişki Güçlendirme Programı ) Filial Terapi grup oturumlarına …