Psikiyatrist Yeşim Ruhat Kutlu

Psikiyatri Uzmanı Dr. Y. Ruhat Karahan Kutlu
1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olup Psikiyatri Uzmanlığını 2008 yılında tamamlamıştır. Psikiyatri uzmanlık eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi, Destekleyici Terapi ve Aile Terapileri eğitimlerini tamamlamıştır. 2010' da mecburi hizmetini yapmış ve bu dönemde İletişim, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Çocuğun Psikososyal Gelişiminde Aile Tutumlarının Rolü konularında bir dizi seminerler vermiştir.
2012’de Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığında uzman psikiyatrist olarak çalışmaya başlamıştır. Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) gibi önemli hastalıklarda ‘toplum temelli ' ruh sağlığı modelinin geliştirilmesi için çalışmıştır. Engellilere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi’ni hedefleyen Avrupa Birliği Projesinde ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Çalışma Rehberinin danışma kurulunda yer almıştır.
2013 yılında İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesinde çalışmaya başlayan Y. Ruhat Karahan Kutlu poliklinik hekimliğinin yanısıra Eyüpsultan ve Kağıthane Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin kurucu ve sorumlu hekimliğini yapmıştır.
Bu merkezlerde, şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastaları için ilaç tedavileri ile eş zamanlı olarak günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceri geliştirme, hastalığı tanıma eğitimleri, bireysel terapiler ve aile terapileri uygulamıştır. Beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğu ilkesinden yola çıkarak; almış olduğu tıp eğitimi doğrultusunda hastalarının beden sağlığını koruyucu planlamalar da yapmıştır. Bu amaçla beslenme eğitimi ve diyet planlamaları, belediye işbirliği ile hastaları için düzenli egzersiz faaliyeti içeren projeler hazırlamıştır.
Tedavi ettiği depresyon, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk hastaları için grup psikoeğitimleri düzenlemiş. Bu eğitimlerde hastalıklar, başetme yöntemleri ve kriz anlarını yönetebilme konusunda hastalarını bilgilendirmiştir. Hastalarının yakın ilişkide oldukları kişilerle yaşadıkları sıkıntıların, çatışmaların psikolojik sorunlar için çok önemli tetikleyiciler olduğunu gözlemlemiştir. Bu nedenle çalışmalarını Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisine yönlendirmiştir.
Y. Ruhat Karahan Kutlu’nun çalışma alanları:
Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Travma Sonrası Stress Bozukluğu, Özgül Fobiler, Sosyal Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Hipokondriazis, Yeme Bozuklukları, İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu (Bipolar Duygudurum Bozukluğu), Şizofreni, Psikotik Bozukluklar, Alzheimer Hastalığı, Dikkat Eksikliği, Tükenmişlik Sendromu
Tedavi sürecinde kullandığı terapi yöntemleri:
Bilişsel Davranışçı Terapi, Destekleyici Terapi, Aile Terapisi, Evlilik ve Çift Terapisi, EMDR, Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi

Yeşim Ruhat Kutlu

SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim Programı

Önceki Duyurularımız Çocuklarda Sosyal-Duygusal Beceri Geliştirme  SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim …

Film Analizi

Önceki Duyurularımız Film Analizi İçimizdeki Yabani Hikayeler 1 Sosyal Medya Kullanımı ve Online İtibarınız Film …

Filial Terapi

Filial Terapi Filial Terapi Filial Terapi (Anne Çocuk İlişki Güçlendirme Programı ) Filial Terapi grup oturumlarına …