Uzman Psikolog Merve KÖSE

Klinik Psikolog / Bireysel Terapist

2003-2007 yılları arasında, tam burslu okuduğu, Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden birincilikle mezun oldu.

2007-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde - EMDR, Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi gibi eğitimler ve bunların süpervizyonunu alarak belediye bünyesinde yetişkin bölümünde bireysel terapist olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde İngilizce Uygulamalı Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2010-2011 yılları arasında tüm bölüm hocalarının canlı süpervizörlüğündeDÜPEM’de (Doğuş Üniversitesi Psikolojik Eğitim Merkezi) danışan gördü.

2012 yılından beri, Tuzla Belediyesi bünyesinde tam zamanlı çalışmakta, Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüyle çocuk, ergen ve yetişkinlerle görüşme yapmaktadır. Teknoloji Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı, Evlilik, Motivasyon ve Sınav kaygısı gibi konularda ergenlere ve yetişkinleri takip etmekte, onlara ve ailelerine seminerler vermektedir.

Denver II , BenderGestalt Görsel Motor Algılama testi, Rorschach Testi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Wisc-R gibi testlerin uygulayıcısı ve yorumlayıcısıdır.

Duygudurum bozuklukları (depresyon), kaygı bozuklukları (panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi.), sınav kaygısı özellikle çalıştığı alanlardır.

Merve-Köse

SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim Programı

Önceki Duyurularımız Çocuklarda Sosyal-Duygusal Beceri Geliştirme  SOBECE / Sosyal – Duygusal Beceri Çocuk Eğitim …

Film Analizi

Önceki Duyurularımız Film Analizi İçimizdeki Yabani Hikayeler 1 Sosyal Medya Kullanımı ve Online İtibarınız Film …

Filial Terapi

Filial Terapi Filial Terapi Filial Terapi (Anne Çocuk İlişki Güçlendirme Programı ) Filial Terapi grup oturumlarına …